Zavod spodbuja prostovoljstvo in s tem pripomore k vključitvi prostovoljcev v programe, ki jih zanimajo ter izboljšuje javno okolje.