Delavnice za otroke

Delavnice so zastavljene tako, da so razdeljeni v skupine in krožno spoznajo vse sklope vsakega obravnavanega zgodovinskega obdobja in pridobijo celovito sliko življenja v različnih dobah.

PROGRAM: 

PROGRAM JE RAZDELJEN NA 4 SKLOPE: prazgodovina, rim, slovani in srednji vek

1. Prazgodovina (lovsko nabiralništvo – manjše vasi/stalna poselitev – megafavna – situlska
umetnost)
Poudarek je na manjših vaseh/stalni poselitvi, lovsko-nabiralniškem življenju in situlski umetnosti. Udeleženci pri izkustveno-eksperimentalnem programu spoznajo naslednje panoge:

OBRT: izdelovanje orožja (lok, sulica), orodja (kameno in orodje za prižig ognja), posode ali košare, peči – slednji je večuren proces, zato je primeren za daljše programe.
PREHRANA: spoznavanje megafavne, starih žit, začimb, nabiralništva in lova.
BIVANJE: spoznavanje bivanjskih navad in izdelava preprostega bivališča ali prepleta.

MITI/BOGOVI/VERA: spoznavanje vere, poslikava na kamne, uprizarjanje bogov v gledališki igri, situle in njihova umetnost.
OBLEKE/NAKIT: spoznavanje navad in oblačil, izdelovanje nakita.

2.Rim (polindustrijska proizvodnja – kovine)

Učenci pridobijo celovito sliko rimskega življenja s poudarkom na obrti in razvijanju družbe.

OBRT: izdelovanje vojaške opreme, štempljev, odlitkov, pečatov, izdelovanje večjih posod –amfor in njihova uporaba, izdelovanje peči za pečenje glinenih posod ali kruha, izdelovanje opek, kalupov ter zamaza, gradnja manjše replike rimske hiše (pri daljšem programu), izdelovanje mozaikov in maket.

PREHRANA : arhaična žita in začimbe, načini pridelave ter primerjava z našo prehrano.
OBLEKE/NAKIT: spoznavanje družbe in oblačil, toge, kože, izdelovanje ogrlic, prstanov, ogledal.
MITI/BOGOVI: spoznavanje zgodb in mitov, poslikava na kamne ter gledališke igre.
VOJSKA/IGRE: načini bojevanja in legije, spoznavanje in igranje rimskih iger, igra napad na zid, kjer udeleženci pokažejo pridobljeno znanje in uporabijo orožje, ki so ga izdelali, gradnja zidu (arhitektura).
TRGOVANJE: spoznavanje pomembnosti trgovskih poti in kovancev, kockanje, igra trgovci, kjer učenci spoznavajo način življenja rimskih trgovcev.

3. Slovani (začetek povezovanja z našo identiteto)

OBRT: izdelovanje posod, kuhinjskih pripomočkov, peči in orožja, kovaštvo.
PREHRANA: primerjava z našo prehrano, spoznavanje načinov pridelave hrane in uporabe mlinskega kamna.
OBLEKE/ NAKIT: spoznavanje in izdelovanje oblek, noš, tiar, kož, prstanov, obsenčnikov, pasov ter glavnikov.
MITI/BOGOVI: spoznavanje simbolov in uprizarjanje bogov, poslikava na kamne.
BIVANJE: spoznavanje zemljanke, Karantanije in Samove plemenske zveze, igri ustoličenje knezov in krst pri Savici, izdelovanje prepletov.


4. Srednji vek (normanska gradnja – vitezi in princese – križarske vojne)

Udeleženci se podajo v svet vitezov in princes in na zabaven način uprizorijo srednjeveško življenje.

OBRT: spoznavanje družbe in obrti, kovaštva, izdelovanje orožja, verižnic, ploščnih oklepov, ščitov, vrvi in posod.
PREHRANA: načini pridelave in primerjave z našo prehrano, spoznavanje novih celin in trgovskih poti (Marco Polo), manufakture.
OBLEKE/NAKIT: kože, izdelovanje ogrlic in prstanov, spoznavanje družbenih navad.
MITI/BOGOVI: legende in bogovi, poslikava na kamne, prehod na krščanstvo, življenje v samostanih in tisk, inicialke, uporaba peresa in črnila, spoznavanje monogramov, simbolov, gotice.
VOJSKA/IGRE: način bojevanja, igra napad na zid (arhitektura), viteške igre, spoznavanje katapulta, igra odkrivanje lončkov.
TRGOVANJE: spoznavanje trgovanja in igra trgovci.
BIVANJE: spoznavanje življenja na gradu in pomembnost obrambnih zidov, normanska gradnja in življenje na kmetijah

 

Pri delavnicah animatorji udeležencem pokažejo pristne arheološke predmete. Za lažjo predstavo je pripravljena tudi večja količina replik in slikovnega materiala. Za material poskrbimo mi in je vključen v ceno. Zavezujemo se, da z delavnicami ne posegamo v okolje  ali zdravje otrok.Vsi materiali, ki jih uporabljamo niso nevarni, večinoma je to stiropor, les, pena, mehki kovinski material itd…Ognja nikoli zares ne prižigamo, razen v primeru obširnih delavnicah z dovoljenjem.

Program je prilagodljiv željam in sposobnostim otrok. 

      

Delavnice za odrasle

Organiziramo izkustvene arheolođko/zgodovinske delavnice za odralse.

Ponujamo:
  • rimske kulinarične delavnice
  • slovanske kulinarične delavnice
  • lončarstvo -izdelava keramičnih izdelkov iz različnih obdbij
  • izdelava nakita in osebnih predmetov – milo, okraski, glavniki itd.
  • delavnica spoznavanja zelišč