KJE, KAJ, KDAJ, ZAKAJ…. O izkustvenih delavnicah

Izkustvene delavnice izvajamo za predšolske, osnovnošolske otroke in starejše.

Otroci danes izgubljajo stik z zgodovino, predvsem pa z naravo. Delavnice spodbujajo igro in zabavo v naravi ter znižujejo željo po tehnologiji. Spodbujajo tudi ozaveščenost in ohranjanje naravne ter kulturne dediščine, kar je glavni cilj naših delavnic.

Prizadevamo si, da bi otroci in mladi na izkustvenih delavnicah prišli do novih spoznanj in dojemanja zgodovine, ki je sestavni del vsake kulture in definira širšo družbo ter posameznika.

Delavnice so izpeljane na zabaven, poučen in interaktiven način, kjer učenci utrdijo in nadgradijo pridobljeno znanje pri pouku, saj je program prilagojen učnemu načrtu in lokalni zgodovini. Učenci ne spoznavajo le zgodovine, vendar tudi izboljšujejo ročne spretnosti, krepijo domišljijo, razvijajo delo v skupini in spoznavajo geografijo ter obrt.

Humanistika je pomembna, ker utrjuje vrednote družbe, zato pričnemo delavnice že za mlajše učence, da priučimo etiko družbe in naroda.

Nudimo: 

  • program prilagojen za predšolske otroke in za šole (nižja in višja stopnja)
  • program prilagojen za odrasle – kulinarične, lončarske, izkustvene delavnice
  • program delavnic prilagojen za tabore, prireditve…