KAM NA IZLET

Zavod razvija in uporablja inovativne pristope k boljšemu povezovanju turizma in naravne ter kulturne dediščine v različnih občinah po Sloveniji.  Raziskujemo  še manj poznano kulturno dediščino, jo povezujemo v pisni in slikovni obliki ter spoznanja predstavljamo širši javnosti. 

Z  orodji kot so brošure, slikovni in video material, spletna stran, delavnice, nove turistične poti in aplikacije, dogodki, zavod poudarja pomembnost ohranjanja in zaščite kulturne dediščine. 

Z različnimi dejavnostmi želimo spodbuditi turizem na področju naravne in kulturne dediščine po celi Sloveniji, privabiti turiste in jim predstaviti zapuščino naših prednikov.

Nudimo strokovno svetovanje občinam, turističnim delavcem, kulturnim društvom in ostalim zainteresiranim ustanovam.

Sami tudi organiziramo in koordiniramo:

  • izlete

  • tematske in arheološke poti z namenom boljše prepoznavnosti občine

  • prepoznavanje in dokumentiranje navad in tradicije lokalnih skupnost

Namen vseh dejavnosti je izboljšanje turizma.