FOTOGRAFIJA IN VIDEO

Zavod Inistu ima v lasti  profesionalno video ter fotografsko opremo, katero je možno tudi najeti. Opremo uporabljamo pri dokumentiranju predhodnih arheoloških raziskavah in arheoloških izkopavanjih. Zavod Insitu dokumentira manj raziskano kulturno dediščino in spodbuja ter svetuje občinam, da jo predstavljajo lokalni in nacionalni skupnosti. Naš sklop multimediji na služi kot orodje pri ozaveščanju kulturne dediščine in povečanju turizma. Uporabljamo moderno tehnologijo in inovativne pristope.

Izdelujemo kratke montažne filme ter dokimentarne filme o kulturni dediščini, običajih, festivalih lokalnih skupnosti.

Zavod lahko za Vas izdela ali Vam svetuje:

  • Izdelava promocijskega kratko montažnega filma o kulturni dediščini, mestu, občini, najdišču.
  • Snemanje z dronom.
  • Snemanje dokumentarnih in promocijskih filmov za turistične namene.

Zavod organizira tudi tečaje in izobraževanja fotografiranja ter snemanja.